"אני מתלבט בין האוסף המלא של שירי ביאליק לאוסף המצומצם"