top of page

אתר דףדף עלה לרשת האינטרנט בתחילת 2001 ביוזמת נירה הראל 


מטרות האתר: עידוד קריאת ספרים איכותיים לילדים ולנוער. יצירת סביבה אינטרנטית המעוררת התעניינות בקריאה. העמקת ההיכרות עם סופרים ומאיירים לילדים. העשרה בתחום ספרות ילדים. חיזוק מרכזיותה של ספרות ילדים בישראל.

קהל היעד: גולשים בכל גיל, ילדים ומבוגרים.
יש באתר קטעי קריאה והפעלות בדרגות קושי שונות, ללא סיווג גילי, כדי שילדים בעלי יכולות מגוונות יוכלו למצוא בו עניין. דףדף הוא אמצעי עזר למתווכי תרבות  לילדים - מורים, הורים ואחרים.

האתר נחלק לחמישה מדורים: 

ספרים: קטעים מתוך ספרים מובחרים ומציע פעילויות, ביקורות והמלצות. 
סופרים: סופרים, משוררים  ומתרגמים לילדים, מהארץ ומהעולם. 
מאיירים: תערוכות של מאיירים ושל איורי ספרים.
פנאי: מבחר פעילויות לילדים בתחומים שונים.     
עניין: העשרת ספרנים, הורים, מורים ומתעניינים מבוגרים.


 

bottom of page