top of page

איך עושה סבא

איך עושה חתול? איך עושה כלב?

איך עושה חמור? סבא ממשיך לשאול ולמיכאל הקטן יש תשובה אחידה: דה, דה, דה.

איורים: תמי הראל-חמו

מנוקד

הוצאת עם עובד, 1995

מהדורה נוספת יצאה ב-2014, בפורמט קשיח.

את זה!

נעם הפעוט אינו מרוצה .הוא רוצה "את זה"
ואבא מתקשה להבין למה הוא מתכוון.

לאחר אינספור ניחושים כושלים,

מגלה אבא את התשובה.

איורים: יוסי אבולעפיה

ספר קרטון, מנוקד

הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1997 

 

מהדורה נוספת יצאה ב-2013, בפורמט קשיח.

אבא! אבא!
אמא ורוני הקטנה יוצאות לטיול. לכל מי שהן פוגשות ברחוב , קוראת רוני: 'אבא! אבא!'
ואיך קוראת רוני לאבא כשהן פוגשות אותו?

איורים: אביאל בסיל
ספר קרטון, מנוקד

הוצאת כנרת, 2012

ילדה גדולה

"אני כבר גדולה. לא רוצה לשבת בעגלה" אומרת רוני הקטנה לאבא

ומתעקשת ללכת ברגל ברחובות העיר,
עד שמתחילות לכאוב לה הרגליים.

איורים: אביאל בסיל
ספר קרטון, מנוקד
הוצאת כנרת, 2014

קוקו

יוני ואבא משחקים מחבואים בבית

ומפתיעים זה את זה בתחפושות משעשעות.

איורים: תמי הראל

24 עמודים מנוקדים

הוצאת עם עובד, 1997

 

מהדורה נוספת יצאה ב-2015, בזברה הפקות,
בפורמט קשיח.

bottom of page