top of page

נולדתי ב-1936 להורי, חיה לבית עפרון ובנימין רוטשטין, שעלו ארצה מביאליסטוק, פולין. גדלתי בתל אביב, אחות בכורה לרמה ולאריה ולמדתי בבי"ס יסודי נס ציונה, בתיכון עירוני א', בסמינר לוינסקי ובאוניברסיטת ת"א.

בתום הלימודים עסקתי בהוראה, שנים אחדות בבי"ס יסודי ולאחר מכן בבי"ס תיכון.

ב-1956 נישאתי לאהרן ומאז אני נירה הראל. בשנות ה-60, שבהן גידלנו את ילדינו, התחלתי לכתוב ולהגיש שיחות רדיו שבועיות ב"קול ישראל". שיחות אלה היו הבסיס לספרי הראשון קטנים כגדולים, שראה אור ב-1970 והתמקד ביחסים במשפחה, נושא שעניין אותי מאז ומתמיד ומצא ביטוי גם בספריי האחרים. ב-1976 הקמתי את עיתון הילדים פילון וערכתי אותו בשלוש השנים הראשונות לקיומו.

בין השנים 1980 ו-2000 הייתי עורכת ספרי ילדים, תחילה בהוצאת מסדה ואחר כך בהוצאת עם עובד, בה ניהלתי את המערכת. במרוצת השנים פרסמתי עשרות ספרים, מרביתם לילדים ויזמתי פעולות שונות לקידום ספרות הילדים בארץ, ביניהן מצעד הספרים.

ב-2001 הקמתי את דףדף, אתר אינטרנט לעידוד קריאה ואני עוסקת בעריכתו מאז. פרסים ועיטורים שבהם זכיתי: פרס זאב, פרס פניה, פרס ועיטור Espace Enfants, עיטור IBBY, פרס ראש הממשלה, פרס אריק איינשטיין ובפרס מפעל חיים לספרות ילדים, ע"ש דבורה עומר.

נירה הראל
bottom of page