top of page

כשאסנת ואני

סיפורים קצרים מפי אמא על ארועים בחיי בתה אסנת, מגיל חמש עד שש. הסיפורים שודרו תחילה בפינה "לאם ולילד" ב"קול ישראל" בתשל"א.

איורים: אראלה

79 עמודים מנוקדים

הוצאת מסדה, 1973 

סיפורים מארון הנעליים

חיי החברה של אדמונית הפחדנית, יובב הקבקב, אהרן האווירון ונעליים אחרות של מיכל, בתוך הארון והרפתקאותיהן מחוצה לו.

איורים: אבנר כץ

24 עמודים מנוקדים

הוצאת עם עובד, ספריית שפן הסופר, 1978 

בסרט זה אחרת

ריב פורץ במשפחה בין אביו של תומר ובין סבא שלו. תומר מחפש דרך לפייס ביניהם באמצעות סרט קולנוע שהוא מצלם. ספר מכתבים.

תצלומים: יעל רוזן

74 עמודים מנוקדים

הוצאת עם עובד, סדרת טוב לקרוא, 1985

סיפורים על אסנת
​סיפורים מתוך כ"שאסנת ואני".
איורים: נורית צרפתי
42 עמודים מנוקדים

הוצאת מסדה, סדרת שעת קריאה, 1986 

אמא של אסף כותבת מכתבים
מכתבים של אמא לנמענים שונים, הקשורים לאסף, בנה, במישרין או בעקיפין.בין הנמענים: מורה, מפתח, משקפיים, שניצל ודמעה.המכתבים שודרו בגלי צה"ל, בפינה שנקראה בשם זה.

איורים: דני קרמן
72 עמודים
הוצאת שבא, 1987 

מתנה ליום הולדת

עיסאם, ילד ערבי כפרי, המשתוקק לאופניים נקלע להרפתקה אסורה, נענש, הולך לאיבוד בעיר, בין יהודים, ונבהל, עד שלבסוף משאלתו מתקיימת.

תצלומים בצבע: פנינה מרקמן

48 עמודים מנוקדים

הוצאת מעלות, 1987

סיפורי הבית המשותף
11 סיפורים מהווי חייהם של ילדים המתגוררים
בבית משותף אחד. שמות הסיפורים : מיכי אבטיחי,

קובי יודע, לגברת מן צמח זקן, אילה מצאה חבילה, ערן ושני חתולים, אמאל'ה ג'וק, מה העיקר? ואם זו אמת? יפעת לא רוצה להיות בת.

איורים ועטיפה: מישל קישקה
96 עמודים מנוקדים
הוצאת כתר, סדרת ראשית קריאה, 1988 

נירה הראל קוראת את הסיפור 'לגברת מן צמח זקן' 

טליה שפירא קוראת את 'קובי יודע'

https://www.youtube.com/watch?v=GTrSsHJKMkA

עוד סיפורים מארון הנעליים
המשך לספר "ספורים מארון הנעליים".

המשך עלילות נעליה ההרפתקניות של מיכל.
איורים: גל כרמי
75 עמודים מנוקדים

​הוצאת עם עובד, סדרת טוב לקרוא, 1995 


bottom of page