חיוך ראשון
בחוף תל-אביב
כשהיו ההורים צעירים
בבית ספר
משפחת רוטשטיין
אחות בכורה לרמה וארי
המורה נירה
עורכת פילון במפגש עם ילדים
ח"כ אהרן הראל לבית גרבוז
שפת הסימנים של לילי
השקת הספר סיפורי דוביאל
מפגש שכבה א עם נירה הראל
פרס אריק איינשטיין