top of page
מי מפחד מעקרת הבית? 
אסופת רשימות הומוריסטיות, שעניינן שגרת יומה של אשה צעירה, המחפשת דרכים למימוש עצמי תוך כדי גידול ילדים, עבודה מחוץ לבית וכינון זוגיות מוצלחת. שודרו ב"קול ישראל" בשנות ה-70.
איורים ועריכה גרפית: אורה איתן  
116 עמודים  

הוצאת לוין אפשטיין, 1971
קטנים כגדולים
מקבץ רשימות שכתבה וקראה נירה הראל בתכנית לעקרת הבית ששודרה ב"קול ישראל" בשנות ה-60. לימים קובצו הרשימות והפכו לספרה הראשון. 

איורים: מרגלית גרבוז  
79 עמודים  

הוצאת תרבות וחינוך, 1970
 
מהדורות נוספות יצאו ב- 1982 בהוצאת עם עובד
וב-2004  בהוצאת זברה הפקות
 
ילדים קטנים צרות קטנות

רשימות על חיי משפחה ועל גידול ילדים, ביניהן: סתם מכנסיים פשוטים, מי צריך דירה גדולה, בעל שכזה.

איורים: אבנר כץ

72  עמודים

הוצאת ידיעות אחרונות, ספרי חמד, 1992 

bottom of page