נירה הראל קוראת באתר דףדף

 

נירה הראל קוראת את הסיפור "לגברת מן צמח זקן" מתוך 'סיפורי הבית המשותף'. 

Please reload

Please reload