לבד בבית - מיקי קם ומוני מושונוב - מסיפורי הבית המשותף