קריאת כיוון

התכנית מוקדשת לילד שמשפחתו מתפוררת מסיבות שונות.